WAŻNA INFORMACJA!!!!!
dla uczestników
WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW!!!!


Jeszcze tylko 3 tygodnie zostały na przeczytanie i złożenie testów – do 23 stycznia 2019r..


Przypominamy, że 25 stycznia podamy listy uczniów piszących test kwalifikacyjny do etapu powiatowego
Wielkiej Ligi Czytelników w kategoriach: klas 1-4 i klas 5-8.


Test kwalifikacyjny piszą uczestnicy, którzy mają zaliczonych 6 testów z książek - to znaczy, że z jednego testu otrzymali co najmniej 80 punktów.                                       Testy są sprawdzane według klucza odpowiedzi otrzymanego od organizatora konkursu.
Otrzymanie mniejszej liczby punktów wiąże się z czytaniem kolejnej lektury z listy i rozwiązaniem testu do niej.
Test kwalifikacyjny w całej Polsce odbywa się 31-01-2019r.
Uczestnicy piszą test bez dostępu do książki, samodzielnie, bez pomocy dorosłych.

Wybrano lektury do przeczytania na test kwalifikacyjny:
dla uczestników z klas 1, 2, 3 i 4
„Cukierku, ty łobuzie!” W.Cichoń,
dla uczestników z klas 5, 6, 7 i 8
„Hobbit” J.R.Tolkien

Życzymy Powodzenia!
Koordynatorzy szkolni:
G.Jemioł, J.Kłódka, M.Popielec