Stowarzyszenie Małych Artystów

działające w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku – Wrzeszczu

świętowało swoje 10 urodziny

 

Edukacja to długotrwały i złożony proces, w trakcie którego ludzie się rozwijają, wzbogacają swoją wiedzę, kształtują umiejętności, rozwijają kompetencje, postawy. W wyniku edukacji lepiej rozumiemy siebie, nasze relacje ze światem, bardziej skutecznie kontrolujemy własne zachowania, mamy wpływ na to, co dzieje się wokół i mamy poczucie, że możemy zmieniać siebie, i otaczającą rzeczywistość (Kinga Kuszak, Materiały edukacyjne Kulczyk Foundation, 2017).

Świetlica w naszej szkole to wyjątkowe miejsce, które sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, zachęca do różnych aktywności. To także miejsce, w którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty. Tutaj kształtują swoją wrażliwość emocjonalną, estetyczną
i wyzwalają twórczą ekspresję.

Każdego roku, we wrześniu cieszymy się z pojawienia małych odkrywców, którzy rozpoczynają swoją szkolną przygodę. Wyspa Odkrywców – to nazwa naszej świetlicy zaproponowana przez uczniów, z którymi wspólnie odkrywamy to, co nieznane, interesujące, zaskakujące.                                                                                                   

                                                                                              Na naszej Wyspie Odkrywców 

                                                                                         Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.
                                                                                           Im więcej zabawy, tym więcej nauki.                                                                                                  
                                                                                                                                          Glenn Doman

W roku szkolnym 2007/2008 założyłyśmy Stowarzyszenie Małych Artystów, które skupia dzieci twórcze i ciekawe świata. Co roku proponujemy uczniom realizację nowego programu edukacyjnego. Pierwszym realizowanym projektem skierowanym do Małych Artystów był Mój piękny Wrzeszcz (2007/2008). Jego celem było poznanie najbliższej dzieciom przestrzeni – tej, w której mieszkają i uczą się. Do realizacji niektórych zadań projektu zaprosiłyśmy uczniów wrzeszczańskich szkół podstawowych – SP 17, SP 38, SP 39, SP 52. Były to wspaniałe spotkania wypełnione twórczą pracą dzieci i nauczycieli. Inne zrealizowane do tej pory innowacje to m. in.: Gdańsk inspiracją dla Małych Artystów (2009/2010), Od Gdańska do Sopotu…(2010/2011), program poszerzający wiedzę   z zakresu edukacji regionalnej i kulturalnej
O czym szumi Bałtyk…(2013/2014), program rozwijający wszechstronną osobowość uczniów Odkrywamy tajemnice Wrzeszcza i Oliwy (2014/2015), program rozwijający twórczą aktywność dzieci Spotkania ze sztuką inspiracją dla Małych Artystów realizowany w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Uczniowie, którzy działają w Stowarzyszeniu Małych Artystów i realizują zadania projektów to dzieci zdolne, stawiające zaskakujące pytania, myślące krytycznie. Organizujemy takie sytuacje edukacyjne, które umożliwiają uczniom kontakt  z różnymi dziedzinami sztuki. Edukacja artystyczna stanowi podstawową formę aktywności i wypowiedzi dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wprowadza w świat wartości wizualnych      
i artystycznych, daje radość tworzenia. Uczniowie pod wpływem proponowanych zajęć i zadań mają możliwość rozwijania swoich skrzydeł[1].                                                                                                                               

Nasi wyjątkowi Mali Artyści zainspirowali nas do wyjścia naprzeciw ich oczekiwaniom, a także oczekiwaniom ich rodziców i napisania nowego projektu – innowacji pedagogicznej, która przygotuje je do twórczego życia poprzez mądrą i różnorodną aktywność. Proponowana innowacja będzie poszerzeniem edukacji artystycznej o nowe treści z zakresu różnych dziedzin sztuki – malarstwa, poezji, teatru i innych. Będziemy podejmować działania we współpracy z wieloma instytucjami kultury działającymi w przestrzeni miejskiej. Dzieci to najważniejsi odbiorcy proponowanych wydarzeń – są wymagające, krytyczne, ale też  bardzo wrażliwe.

Oprócz działań artystycznych w świetlicy dużą uwagę poświęcamy na rozwijanie kompetencji czytelniczych. Opracowałyśmy program rozwijający zainteresowania czytelnicze  Klub Dobrej Książki, który był odpowiedzią na jeden z priorytetów MEN, naszej szkoły, a także na zainteresowanie ze strony rodziców – propagowanie czytelnictwa. W ramach programu realizujemy cykl zajęć Zaczytani, zasłuchani… Nasza świetlica czyta dzieciom. Myślą przewodnią dla naszych działań czytelniczych jest motto A. Puszkina Czytanie to najlepszy sposób uczenia się.

Do ważnych wydarzeń, w których biorą udział dzieci ze Stowarzyszenia Małych Artystów należą również: spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach cyklu Podziel się pasją; koncerty SMA-kuj muzykę; niezapomniane spotkania z poezją, np. Liryka, liryka, Jesień idzie przez Wrzeszcz; plenery malarskie dla społeczności szkolnej i lokalnej Obudź wyobraźnię… Słoneczniki van Gogha i inne kwiaty na pożegnanie lata, Być jak Jackson Pollock; warsztaty artystyczne Noc z van Goghiem, Noc  z Wyspiańskim, Noc z Makowskim, Noc z Claude’m Monetem; współpraca z wieloma instytucjami kultury: Biblioteką Manhattan, Biblioteką Pod Kotem i Myszą; Nadbałtyckim Centrum Kultury; Instytutem Kultury Miejskiej; Gdańskim Archipelagiem Kultury Dom Sztuki Stogi; Oliwskim Ratuszem Kultury; Projektornią; Fundacją Gdańską; Państwową Szkołą Muzyczną; Miejskim Teatrem Miniatura; Towarzystwem Przyjaciół Sopotu; Młodzieżowym Domem Kultury w Sopocie. Zachęcamy dzieci do odkrywania przestrzeni miejskich poprzez udział w spacerach, wystawach, spotkaniach.

Jesteśmy organizatorkami wielu konkursów,  najważniejsze z nich to: Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny A gdy wiosna buchnie majem, cały świat się majem staje… (III edycje) i Wojewódzki Konkurs Plastyczny Bałtyk w legendach zaklęty (IV edycje). Nasi uczniowie uczestniczą również w wielu konkursach proponowanych przez inne instytucje i placówki edukacyjne. Dzięki temu mają możliwość poszerzenia swoich doświadczeń o nowe doznania estetyczne, nawiązują przyjaźnie. Odnoszone w konkursach sukcesy motywują dzieci do dalszej aktywności.

Dziękujemy dzieciom ze SMA za 10 lat wspólnego podejmowania coraz to nowych wyzwań i marzenia, które się spełniły. Wyjątkowym koncertem  muzycznym uczciliśmy 10 urodziny. Tego dnia przyszli i zagrali Mali i Duzi Artyści zaangażowani w wieloletnią działalność Stowarzyszenia Małych Artystów. Razem SMAkowaliśmy muzykę i tort urodzinowy. To było wyjątkowe wydarzenie.

Uważamy, że poprzez uczestnictwo w wielu interesujących działaniach uczniowie rozwiną swoje zainteresowania, zdolności, poznają bogaty świat wartości estetycznych, pogłębią wiedzę o świecie, wykształcą umiejętność wypowiadania się poprzez sztukę. Dzięki doświadczeniu procesu twórczego uczniowie będą mieli możliwość budowania wrażliwości na jej piękno. Inspiracją do aktywności twórczej może być wszystko to, co zachęca uczniów do zastanawiania, stawiania pytań, prowokuje do wyrażania własnych emocji, ekspresji za pomocą różnych form plastycznych, muzycznych, teatralnych… Przed dziećmi kolejne, inspirujące podróże kształtujące ciekawość poznawczą, stymulujące ich rozwój, zdobywanie nowych umiejętności.

Działalność Stowarzyszenia Małych Artystów jest dla nas wielką satysfakcją wynikającą z pracy z uczniem zdolnym. Poczucie odnoszonych przez dzieci sukcesów pozwala… iść  za marzeniem i znowu iść za marzeniem, i tak zawsze, aż do końca (Joseph Conrad).

                                                                                                                                                           założycielki SMA,

                                                                                                                                                 nauczycielki SP 45 w Gdańsku                                                                                                                                                       

                                                                                                                                         Izabella Posłuszny, Beata Rzysko - Wójcik

 

[1] Inspiracją do założenia SMA było m. in. poetyckie motto Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć.