Lp.

 

Nazwa przedmiotu

Termin eliminacji

I stopień
(szkolny)
II stopień
(rejonowy)
III stopień
(wojewódzki)

1.

Język polski 18.10.2019 r.
godz.14:00
06.12.2019 r.
godz.14:00
07.02.2020 r.
godz.12:00

2.

Język angielski 15.10.2019 r.
godz.14:00
26.11.2019 r.
godz.14:00
13.02.2020 r.
godz.12:00

3.

Język niemiecki 23.10.2019 r.
godz.14:00
05.12.2019 r.
godz.14:00
17.02.2020 r.
godz.12:00

4.

Historia 25.10.2019 r.
godz.14:00
10.01.2020 r.
godz.14:00
21.02.2020 r.
godz.12:00

5.

Biologia 22.10.2019 r.
godz.14:00
12.12.2019 r.
godz.14:00
06.02.2020 r.
godz.12:00

6.

Geografia 21.10.2019 r.
godz.14:00
19.12.2019 r.
godz.14:00
31.01.2020 r.
godz.12:00

7.

Matematyka 17.10.2019 r.
godz.14:00
04.12.2019 r.
godz.14:00
11.02.2020 r.
godz.12:00

8.

Fizyka 16.10.2019 r.
godz.14:00
25.11.2019 r.
godz.14:00
12.02.2020 r.
godz.12:00

9.

Chemia 05.11.2019 r.
godz.14:00
07.01.2020 r.
godz.14:00
25.02.2020 r.
godz.12:00

10.

Informatyka 07.11.2019 r.
godz.14:00
09.01.2020 r.
godz.14:00
27.02.2020 r.
godz.12:00