Drodzy Rodzice,

informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas 1-3.

     Prosimy o zapoznanie się z procedurą zgłoszenia oraz wypełnienie niezbędnych dokumentów (karta zgłoszenia i oświadczenie), które następnie należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres szkoły sekretariat@sp45.edu.gdansk.pl najpóźniej w przeddzień planowanego przyprowadzenia dziecka do szkoły, przy czym jeśli dziecko ma uczęszczać do szkoły od 25.05.2020 r., należy dokumenty dostarczyć do dnia 22.05.2020 r..

     Bardzo ważne jest zaznaczenie w zgłoszeniu informacji, czy dziecko korzystało będzie z obiadów szkolnych.