erasmus-plus-vector-logo.png

„Being Europeans: From Freedom to Active EU Citizenship” realizowany był w latach 2016-2019. Naszymi partnerami były szkoły z Włoch, Węgier, Niemiec i Słowenii.

      Głownym celem tego projektu było podniesienie świadomości tego, jak ważna jest wolność, prawa człowieka, prawa obywatelskie. Dyskutowaliśmy o tym, jak ważną rolę pełni Unia Europejska w edukacji, mobilności i życiu młodych ludzi.

 Czego dowiedzieliśmy się dzięki projektowi? Z czego zdaliśmy sobie sprawę?

  • Zidentyfikowaliśmy wspólne europejskie podstawowe wartości: społeczne, polityczne, kulturowe i edukacyjne.
  • Zdobyliśmy wiedzę na temat zmian politycznych i społecznych zachodzących w Unii Europejskiej.
  • Uświadomiliśmy sobie jak ważna w naszym życiu jest wolność.
  • Dowiedzieliśmy się, jakie znaczenie ma przynależność do Unii Europejskiej dla każdego z krajów partnerskich.
  • Zapoznaliśmy się z wpływem Unii Europejskiej na edukację i kulturę.

 

      W ciągu trzech lat odbyliśmy pięć międzynarodowych spotkań, w czasie których w międzynarodowych grupach omawiane były zaplanowane wcześniej zagadnienia (wolność, historia i migracje, prawa człowieka, wolność w edukacji, edukacja włączająca). Poznawaliśmy kulturę naszych partnerskich krajów, zawieraliśmy przyjaźnie, łamaliśmy bariery (nie tylko językowe) oraz stereotypy, przełamywaliśmy własne słabości, uczyliśmy się występować przed dużym gronem ludzi, tworzyliśmy kreatywne projekty, doskonaliliśmy nasze umiejętności posługiwania się językiem angielskim (jak również niemieckim). Erasmus dał nam szansę na przeżycie przygody życia.

     Piąte, ostatnie, spotkanie międzynarodowe było podsumowaniem 2,5-letniej pracy, wszystkich dotychczasowych działań i stworzonych materiałów, upowszechnieniem projektu i jego rezultatów.

 

      W szkole działało koło Erasmus+: w czasie zajęć przygotowywaliśmy się do następnych spotkań międzynarodowych, w czasie których w międzynarodowych grupach dzieliliśmy się wiedzą, dyskutowaliśmy z rówieśnikami ze szkół partnerskich, tworzyliśmy nowe materiały, komunikowaliśmy się w językach obcych.

 

     Wisienką na torcie był wyjazd koła Erasmus+ do kolebki Unii Europejskiej, Brukseli. W ostatnim roku pojechaliśmy na kilkudniową wycieczkę, w czasie której odwiedziliśmy Parlament Europejski, Atomium, wystawę o Prawach Człowieka. To właśnie Bruksela daje nam możliwość uczestniczenia w takich projektach jak Erasmus+ i cieszymy się, że mogliśmy poznać to miejsce.

 

      Zapraszamy do obejrzenia wspomnień z wyjazdów oraz niektórych naszych prac. Ponieważ projekt prowadzony był w języku angielskim, wszystkie materiały, czy filmiki są w tym właśnie języku. Na facebooku szkolnym znajdziecie również zdjęcia i nasze wrażenia.

Pierwsze spotkanie, Bassano del Grappa, Włochy, 2017

wlochy.jpg

Drugie spotkanie, Gdańsk, Polska, 2017

polska.jpg

Trzecie spotkanie, Berlin, Niemcy, 2018

niemcy.jpg

Czwarte spotkanie, Pecz, Węgry, 2018

flaga-wegierska.jpg

Piąte spotkanie, Bassano del Grappa, Włochy, 2019

wlochy.jpg