REGULAMIN

Zajęcia związane z projektem europejskim Erasmus+

2020 – 2023

 

Koordynator projektu: Katarzyna Protasewicz

Nauczyciele współpracujący:   Dorota Morawiecka-Gąsiorowska, Elżbieta Ostrowska,

Danuta Hoszman., Ewa Kulińska, Magdalena Korona, Agnieszka Żmudzka-Majchrzak

Temat projektu: European Scholars’ Network

Państwa partnerskie: Francja (Brest), Grecja (Ateny), Węgry (Pecs), Hiszpania (Madryt),

                                Włochy (Bassano del Grappa)

Czas trwania projektu: do końca czerwca 2023 r.

Język projektu: angielski

Klasy objęte projektem: 7  i 8.

 

 1. Zajęcia odbywają się według potrzeb online lub stacjonarnie w szkole.
 2. Uczniowie pracują w grupach max. 4-osobowych wykonując zadania zlecone przez opiekuna projektu.
 3. Forma pracy: online (Teams, formularze internetowe) i standardowa (w szkole).
 4. Istnieje możliwość wyjazdu na spotkanie projektowe[1]: wiosna 2022 (Węgry), jesień 2022 (Włochy), wiosna 2023 (Grecja) – na jedno spotkanie projektowe może wyjechać max. 5 uczniów. Jeśli będzie możliwość finansowa oraz organizacyjna, udział w wyjeździe zaproponowany zostanie większej liczbie uczniów.
 5. Przy wyborze uczniów na wyjazd stosowane będą następujące kryteria:
 6. zaangażowanie w działania projektowe;
 7. umiejętności interpersonalne;
 8. kreatywność;
 9. umiejętność pracy w grupie;
 10. umiejętność podejmowania dyskusji, brania udziału w dyskusji;
 11. umiejętność publicznego wypowiadania się;
 12. znajomość j. angielskiego;
 13. umiejętność liderowania grupie.
 • Priorytet w danym roku mają uczniowie klas ósmych pod warunkiem spełnienia w/w warunków.
 1. Spotkania online z uczniami szkół partnerskich: każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach online z uczniami szkół partnerskich. Do spotkań online uczniowie zawsze muszą się przygotować – zgodnie z informacjami przekazanymi każdorazowo przez opiekunów projektu. Każdorazowo uczniowie muszą się na spotkanie zarejestrować.
 2. Na pocz. 2023 r. przewidziana jest wizyta szkół partnerskich w Gdańsku. Uczniowie ze szkół z Europy będą goszczeni w domach przez uczniów naszej szkoły, głównie uczestników projektu (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).
 3. Uczniowie uczestniczący w wymianach międzynarodowych (w Polsce i za granicą) muszą być zaszczepieni.

[1] Koordynatorzy projektu zastrzegają sobie dokonanie zmian w harmonogramie dotyczącym wizyt partnerskich. O zmianach uczniowie będą na bieżąco informowani.