W dniu 14 maja 2019 (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się etap miejski

VIII Konkursu Wiedzy o Bohaterach Westerplatte.

Zapraszamy do budynku Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, ul. Traugutta 92

(po reformie zostało ono połączone organizacyjnie z SP 45).

Organizatorki Konkursu