Rekrutacja oddział przedszkolny

Rekrutacja rozpocznie się 04 marca 2019 r. o godz. 9.00.
Rekrutacja odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

HARMONOGRAM REKRUTACJI ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

HARMONOGRAM REKRUTACJI KLASY PIERWSZE 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  2019/2020

Rekrutacja rozpocznie się 04 marca 2019 r. o godz. 9.00.
Rekrutacja odbywać się będzie poprzez stronę internetową 
https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są:

dzieci 6-letnie (rocznik 2013) objęte obowiązkiem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

dzieci 5-letnie (rocznik 2014)

Dziecko 6 letnie może rozpocząć naukę w klasie I:

  • na wniosek rodziców i na podstawie opinii Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  • lub/jeśli zrealizowało już Roczne Obowiązkowe Przygotowanie Przedszkolne w roku 2018/19

Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • rekrutacja odbywa się również w systemie elektronicznym - do wniosku rekrutacyjnego rodzic dołącza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Rodzice wypełniają Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk wg harmonogramu:

od 04.03.2019 r. od godz. 9.00 do dnia 15.03.2019 r. do godziny 15.00 - wprowadzenie do systemu wniosków przez rodziców. Rodzice drukują wniosek, podpisują go a następnie składają go osobiście w placówce pierwszego wyboru najpóźniej do dnia 15.03.2019 do godz. 15.00 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów. W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic wypełnia zgłoszenie ręcznie (druk dostępny w szkole) i składa w placówce pierwszego wyboru.

od 28.03.2019 r. od godz. 8.00 do dnia 03.04.2019 r. do godz. 15.00 - rodzice udają się do placówki celem złożenia oświadczenie woli przyjęcia - jest to konieczne aby zakończyć proces rekrutacji dziecka.

dnia 05.04.2019 r. od godz. 15.00 następuje podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w szkołach obędzie się za pośrednictwem systemu elektronicznego, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

06.05.2019 r. godz. 9.00 do 10.05.2019 r. do godz. 15.00 - rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - składanie wniosków przez rodziców

17.05.2019 r. godz. 15.00 publikacja kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20.05.2019 r. od godz. 8.00 - do 22.05.2019 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców

24.05.2019 r. godz. 15.00 - publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych