OPŁATA ZA OBIADY WYNOSI W MAJU 45,60 ZŁ DLA DZIECI, KTÓRE MIAŁY OPŁACONY MIESIĄC KWIECIEŃ. 

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE  MAJĄ OPŁACONEGO MIESIĄCA KWIETNIA WNOSZĄ OPŁATĘ

W KWOCIE 76 ZŁ.

(odpisy zostały zrobione w kwietniu).

Wpłat za obiady można dokonywać wyłącznie na konto szkoły

Bank PEKAO S.A. 41 1240 1268 1111 0010 3840 3021

 

W przelewie należy podać nazwisko i imię dziecka jedzącego obiady oraz miesiąc, za który jest wnoszona opłata.

Wpłat należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie od 01 do 10 dnia każdego miesiąca.

Brak zapłaty skutkuje wykreśleniem dziecka z obiadów.

 

Bardzo prosimy  wpłacać dokładnie podane kwoty, a odpisy uzgadniać z panią  intendentką telefonicznie.   Prosimy nie odpisywać kosztów obiadów  samodzielnie, bez wcześniejszego  zgłoszenia nieobecności dziecka.


Kwata za obiady w kolejnych miesiącach:

LISTOPAD - 76,00 zł

GRUDZIEŃ - 57,00 zł

STYCZEŃ - 83,60 zł

LUTY - 38,00 zł

MARZEC - 79,80 zł

KWIECIEŃ - 57,00 zł

MAJ - 76,00 zł

CZERWIEC - 45,60 zł