Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu zamieszczona została na stronie  II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
Wgląd do prac uczestników, którzy nie uzyskali 70% na etapie rejonowym, odbywać się będzie w SP 45 w Gdańsku w:
poniedziałek  8.30- 9.30 i 14.30- 15.30 
środę 11.30-12.30.
Przegląd pracy konkursowej odbywa się po wcześniejszym przesłaniu stosownej wiadomości drogą mailową do przewodniczącego komisji rejonowej ( anndeluga@gmail.com) w obecności osoby wyznaczonej przez organizatora konkursu, w miejscu i o czasie wskazanym przez przewodniczącego odpowiedniej komisji.