Terminarz:

Do 10 stycznia 2019 r. (czwartek - przedłużony do 30 I 2019) szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie drogą telefoniczną: 058 341 47 13, faksem: 058 341 47 13, e-mailem: 45szkpodst@wp.pl podając swoje dane teleadresowe z adresem mailowym oraz imię i nazwisko nauczyciela-koordynatora z ramienia zgłoszonej szkoły (niezbędne do szybkiego i sprawnego kontaktowania się z Organizatorkami).

Do 30 stycznia 2019 r. (środa) na podstawie zgłoszeń zostanie przesłany do szkół drogą mailową materiał edukacyjny dla uczniów.

Do 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) zostaną przesłane do szkół pytania konkursowe oraz klucz odpowiedzi do etapu szkolnego, który należy przeprowadzić wewnętrznie w placówkach.

4 marca 2019 r. (poniedziałek) na terenie placówek odbywa się etap szkolny konkursu.

Do 15 marca 2019 r. (piątek) szkoły przesyłają do Organizatora wyniki konkursu z etapu szkolnego (druk protokołu do pobrania ze strony internetowej Organizatora: sp45.edu.gdansk.pl).

Do 29 marca 2019 r. (piątek) zostaną przesłane do szkół drogą mailową wyniki etapu szkolnego z listą uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu miejskiego.

Do 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) nauczyciele/opiekunowie zbiorą zgody (formularze zostaną dostarczone pocztą elektroniczną) na przetwarzanie danych osobowych uczestników etapu miejskiego oraz zgodę na publikację wizerunku i prześlą drogą elektroniczną ich skany na adres Organizatora.

14 maja 2019 r. (wtorek) – etap miejski. Konkurs odbędzie się w SP 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3a).

- część 1 – pisemna (test)

- część 2 – ustana (pytania od członków komisji).

 Szczegóły przebiegu konkursu zostaną przekazane szkołom najpóźniej do 10 dni przed terminem etapu miejskiego.

6 września 2019 r.  – uroczyste wręczenie nagród laureatom i finalistom konkursu.

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorek konkursu pani Izabelli Posłuszny lub pani Izabeli Bukowskiej

(tel./fax 058 341 47 13 lub e-mail: 45szkpodst@wp.pl)

Aktualne informacje będą umieszczane na stronie internetowej szkoły: sp45.edu.gdansk.pl