ZBIÓRKA DZIECI

7.00 – 8.00

SP 45

SP 45

SP 45

SP 45

SP 45

ZAJĘCIA W GRUPACH

8.00 – 12.00

8.00 – 9.00 – gry i zabawy na świeżym powietrzu

 

10.00 - warsztaty w Kosmo Parku

 

 

Koszt 20zł

8.00 – 9.00 – zajęcia świetlicowe

 

10.20 – wyjście do kina Helios w Metropolii

Film „Minionki”

 

Koszt 13zł

 

8.00 – 9.00 – zajęcia rekreacyjne

 

9.00 - 12.00 zajęcia mieszkańców Starożytnej Grecji

 

8.00 – 9.00 – zajęcia sportowo - rekreacyjne

 

9.00 - 12.00 - kuchnia grecka

8.00 – 9.00 – gry i zabawy na świeżym powietrzu

 

9.00 - 12.00 - Znani greccy matematycy i ich osiągnięcia

OBIAD

12.00 – 12.30

SP 45

SP 45

SP 45

SP 45

SP 45

ZAJĘCIA W TERENIE, WYJŚCIA

12.30 – 16.00

13.30 - warsztaty w Kosmo Parku

 

Koszt 20zł

Tańce greckie

Gry i zabawy na Podleśnej Polanie

 

 

13.30 - zwiedzanie Doliny Samborowo z przewodnikiem TPK

 

 karta miejska lub 2 bilety  + legitymacja

13.00 - wycieczka do Brzeźna

 

 

 

 karta miejska lub 2 bilety  + legitymacja

ODBIÓR DZIECI

16.00 – 17.00

SP 45

SP 45

SP 45

SP 45

SP 45