Bibliotekarz szkolny informuje…

Uczniowie i Rodzice, mam Wam do przekazania kilka informacji dotyczących zwracania wypożyczonych z naszej biblioteki książek.

  1. Terminy zwracania wypożyczonych książek (poza podręcznikami) - od 25 maja do 10 czerwca,w godzinach otwarcia szkoły. Książki proszę włożyć do przygotowanego kartonu, znajdującego się w okolicach portierni. Po upływie wymaganej kwarantanny zostanę zabrane do pomieszczenia biblioteki i zdjęte ze stanów czytelników.

Proszę, sprężcie się, aby wszystkie książki, w tych dniach, trafiły do biblioteki, ponieważ później skupię się na odbiorze podręczników, co w obecnej sytuacji - będzie nieco utrudnione.

Na wypadek sytuacji niejasnych, zapytań szczególnych  itp. 

Biblioteka Szkolna będzie czynna od 25 maja, w godzinach 9 – 15 (28.05 – tylko do 11.00)

  1. Do biblioteki może wejść tylko jedna osoba (dopuszcza się wejście dziecka z jednym rodzicem).
  2. Osoba dokonująca zwrotu książek/ podręczników musi być w maseczce i rękawiczkach.
  3. O zwrocie podręczników zostaniecie Państwo poinformowani za pomocą dziennika elektronicznego przez wychowawcę. Wychowawca poda konkretny termin. Już teraz mogę zasygnalizować, jak trzeba będzie przygotować podręczniki przed oddawaniem:

- zdejmujemy okładki,

- wycieramy gumką wszystkie podkreślenia,

- bierzemy kartkę z zeszytu, na której piszemy swoje dane: imię, nazwisko, klasa i numery z podręczników np.język polski - 111itd. Jeśli podręcznik jest bez numeru - proszę ołówkiem wpisać swoje dane (imię, nazwisko, klasa)

- podręczniki pakujemy do reklamówki, a przygotowaną kartkę z Waszymi danymi i numerami podręczników przyklejamy do niej (ewentualnie kładziemy „na górze” w reklamówce) - to bardzo ułatwi mi odpisywanie podręczników z „karty czytelnika”.

Nie wkładajcie do reklamówki ćwiczeń ani podręcznika do religii!