Polish

Od października 2023 r. realizujemy nowy, roczny projekt z węgierską szkołą z Peczu. Współpracujemy z tą szkołą od ponad 10 lat. 

Nasz projekt zakłada spojrzenie na nasze kraje z różnych perspektyw, jednak bliskich uczniom i ich zainteresowaniom.

Tematyka: dziedzictwo kulturowe i narodowe, sztuka, kultura, demokracja.

Wizyta na Węgrzech (3-8 grudnia 2023) „Kulturowe Podróże w Czasie”: przepisy kuchni narodowych, odwiedzanie ważnych kulturowo i tożsamościowo miejsc (UNESCO, galeria Vasarely), tańce narodowe, gotowanie, tworzenie wspólnego obrazu na podstawie praca Vasarely, tworzenie filmików / prezentacji pokazujących przepis na potrawę narodową.

Wizyta w Polsce (14-19 kwietnia 2024) „Drogi do wolności”: odkrywanie sztuki miejskiej (murale), odkrywanie miejsc symbolizujących wolność i dziedzictwo narodowe (Stare Miasto i Główne Miasto w Gdańsku, ECS), warsztaty ceramiczne, warsztaty tworzenia graffiti, mapa myśli / akrostyk ze słowa VISEGRAD podsumowujący prace projektowe, padlet z prezentacjami sztuki folklorystycznej.

W czasie spotkań partnerskich uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach realizując różne zadania: gry miejskie, karty pracy w muzeach / galeriach sztuki, warsztaty artystyczne (ceramika, sztuka Vasarely, murale/graffiti).

Liczba uczestników: 15-17 uczniów (kl. 7-8) i 3-5  nauczycieli z każdej ze szkół partnerskich.

 Więcej informacji o projekcie (w tym zdjęcia i materiały): https://padlet.com/BWK_Pecs/Visegrad_Fund

English

The project aims to look at our countries from different perspectives close to the students’ age and interests.

Topics and objectives: heritage & remembrance, democracy & civic virtues, arts & culture.  

Event in Hungary (3-8 December 2023) “Cultural Time Travel”: traditional countries’ cooking recipes, visiting places of historical importance (World Heritage Sites, cultural centers), practising traditional dances, cooking traditional dishes, digital photo album, worksheets, joint Vasarely picture, making a video / presentation showing a national recipe.

 Event in Poland (14-19 April 2024) “Roads To Freedom”: discovering culture, country’s art including paintings, murals; freedom movements (ECS – museum of Solidarity, Old Town); working with ceramics, graffiti art, joint mind maps/acrostics using a word VISEGRAD summarizing the project work, worksheets, padlet presenting Polish and Hungarian folk art/culture.

 Students were working in their schools prior to the visits to prepare for the meetings: collecting recipes before the visit in Hungary, collecting information on their own country’s folk patterns before the visit in Poland.

During the visits, students worked in mixed-nationality groups: city rally/city game, filling out worksheets in museums/art galleries, workshops creating products.

 

Participants (each school): 15-17 students (age 13-14) and 3-5 teachers.

More information about the project (including pictures and materials): https://padlet.com/BWK_Pecs/Visegrad_Fund