Nasza szkoła od wielu lat aktywnie realizuje nauczanie języków obcych. Jesteśmy co roku siedzibą rejonowej komisji kuratoryjnych konkursów języka angielskiego. Nasi nauczyciele są członkami komisji wojewódzkiej tego konkursu.
     Skorzystaliśmy z wieloletnich doświadczeń naszych nauczycieli tworząc po reformie edukacji oddziały dwujęzyczne od klasy VII. W oddziałach dwujęzycznych w kl. VII i VIII realizujemy nauczanie na następujących przedmiotach: biologia, geografia, chemia, matematyka, historia. Język angielski nauczany jest w oparciu o autorski program napisany przez naszych nauczycieli. Program uzyskał pozytywną opinię doradcy metodycznego CEN w Gdańsku.
     Ponadto w klasach IV, V i VI oferujemy dodatkową godzinę j. angielskiego realizując autorską innowację pedagogiczną nauczycieli języka angielskiego - "Droga do dwujęzyczności".

Dlaczego warto wybrać tę klasę? Więcej informacji w pliku poniżej.