Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku

Ul. Matki Polki 3A

80-251 Gdańsk

tel. 58 341 47 13

Inspektor Ochrony Danych p. Eliza Łuczkiewicz  kontakt: iod@rodo-edu.pl