Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący Rady Rodziców - Adam Warnicki

Zastępca: Agnieszka Kuchta

Sekretarz: Jan Roman

Skarbnik: Maria Bancarzewska 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 10 zł.

Numer konta Rady Rodziców

76 1240 1255 1111 0011 0970 2950