Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Joanna Krawczyk

Zastępca: Maria Bandarzewska

Sekretarz: Magdalena Glewicz

Skarbnik: Helman Maszota

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100 zł - w tytule przelewu należy napisać imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Numer konta Rady Rodziców

76 1240 1255 1111 0011 0970 2950