Linki do klauzul, które obowiązują w naszej szkole:

Inspektor Ochrony Danych p. Eliza Łuczkiewicz  kontakt: iod@rodo-edu.pl