Gdańska Akademia Rodzica 

Projekt Gdańska Akademia Rodzica to kampania edukacyjna, skierowana do rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży. Obejmuje cykliczne, szeroko dostępne spotkania ze specjalistami w formie wywiadów lub pogadanek psychoedukacyjnych, wzmacniających kompetencje wychowawcze. Zakres tematyczny obejmie zagadnienia dotyczące rozwoju psychoemocjonalnego dzieci, relacji, zdrowia psychicznego, edukacji, zdrowego stylu życia, rozwijania talentów, form spędzania wolnego czasu czy bezpieczeństwa ekonomicznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w linku poniżej

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/gdanska-akademia-rodzica,a,108470

                Projekt"(Nie)bezpiecznie w sieci" dedykowany jest młodzieży (5-8 klasa szkoły podstawowej) i rodzicom.


               Celem projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy na temat
możliwości i zagrożeń związanych z nowymi technologiami.

Co powinniście Państwo wiedzieć o warsztatach dla młodzieży?
- dedykowane są młodzieży szkolnej
- od 5 do 8 klasy szkoły podstawowej
- odbywają się w grupach maksymalnie 10-osobowych
- odbywają się raz w tygodniu przez 6 tygodni, zaczynając od 6
listopada, w każdą środę, w godzinach od 17:00 do 19:15
- zapisując się na warsztaty zobowiązujemy się wziąć udział we
wszystkich 6 spotkaniach
- będą na nich poruszane takie treści jak: bezpieczne korzystanie z
internetu, cyberprzemoc, uzależnienia od gier i telefonu, kreowanie
swojego wizerunku w sieci, bezpieczeństwo danych osobowych
zamieszczanych w sieci

Co powinniście Państwo wiedzieć o seminariach dla rodziców, opiekunów i
wychowawców?
- dedykowane są rodzicom, opiekunom, wychowawcom
- odbywają się w maksymalnie 15-osobowych grupach
- odbywają się w następujących terminach: 21 listopada, 28 listopada, 12
grudnia, w godzinach od 17:00 do 19:15
- zapisując się na seminaria zobowiązujemy się wziąć udział we
wszystkich 3 spotkaniach
- będą na nich poruszane takie treści jak: procedury postępowania w
przypadku cyberprzemocy, strategie radzenia sobie z nadmiernym
korzystaniem z nowych technologii z dostępem do internetu, rodzaje
zagrożeń związanych z internetem

Zajęcia są bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków Miasta Gdańska.


Realizator: Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
Ilość miejsc ograniczona.
Kontakt: Aleksandra Złota
e-mail: kontakt.zlota@gmail.com [1]
telefon: 505 290 955
Miejsce spotkań: Gdańsk, ul. Góralska 13/2Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
80-852 Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 5
tel. 502 430 652/ 58 320 70 68
fax. 58 320 02 56 w.40
www.gcpu.pl

 

 

plakat1.jpg

Zaproszenie na warsztaty bezpłatne 07.10.2019r. - Stres pourazowy u dzieci

https://rodzice.fdds.pl/warsztaty/stres-pourazowy-u-dzieci/?fbclid=IwAR1q395_aJs8Y8C_jjlBb3aa8tJ4_2JpAh2SyuPbvOxbdxU5WiuBhUOm-sA

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki zaprasza na sesje terapii par i terapii rodzinnej, na konsultacje psychiatryczne oraz krótkoterminową psychoterapię indywidualną.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne dla mieszkańców Gdańska
.

W linku poniżej znajdą Państwo więcej informacji.

https://www.facebook.com/profilaktykaspoleczna/photos/a.495112270613840/1672719239519798/?type=3&theater