Jak nauczyć dziecko prawidłowo trzymać kredkę?

https://www.youtube.com/watch?v=OCagCzNtcXs