Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 81,00zł.

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej znajduje się w załączniku poniżej. 

Umowę po wydrukowaniu proszę uzupełnić i podpisać.
Umowę należy przynieść do szkoły i zostawić na portierni.
Obiady będą od 07.09.2020
Serdecznie zapraszamy do naszej stołówki na obiady.
Każdy obiad składa się z: zupy, drugiego dania, kompotu lub wody z cytryną oraz porcji owoców, warzyw. 
Zgłoszenia na obiady przyjmuje nasza pani intendent, Irena Bednarczyk (tel. 58 341 47 13).
Każda nieobecność dziecka powinna być uprzednio zgłoszona pani intendent. Prosimy nie odpisywać kosztów obiadów samodzielnie, bez wcześniejszego skontaktowania się z panią intendent.

Płatności należy wykonywać wyłącznie przelewem na konto:

Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku ul. Matki Polki 3A 

Bank PEKAO S.A. 41 1240 1268 1111 0010 3840 3021

z dopiskiem:

za obiady - [imię i nazwisko ucznia]

stolowka.jpg