Prace dzieci z klas 1-3 wykonane technika kropek i kresek w świetlicy szkolnej.