Opłata za obiady w miesiącu wrześniu:

60,00zł płatne wyjątkowo do 29.09.2022r.

Każdą następną wpłatę dokonujemy do 10 dnia danego miesiąca.

Poniżej w załączniku znajduje się wzór umowy o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, który wypełniony należy dostarczyć do szkoły.