Zapraszamy

na X edycję pleneru malarskiego Słoneczniki van Gogha i inne kwiaty na pożegnanie lata,

który odbędzie się w naszej szkole 30 września 2022 roku w piątek od godz. 12.35-14.45 wśród szkolnej „plantacji” słoneczników.

Prosimy dzieci, rodziców o przyniesienie na plener kwiatów z ogródka.

 

ORGANIZATORKI PLENERU

- nauczycielki świetlicy