Regulamin oraz karta zgłoszenia na konkurs znajduje się w załączniku.