ERASMUS+: "Being Europeans: From Freedom to Active EU Citizenship" - projekt 2016 - 2019

projekty-miedzynarodowe-34508.jpg

eTwinning: "Equally United in Action"- projekt 2019

projekty-miedzynarodowe-34509.jpg

Warsztaty językowe w Londynie z biurem ATAS: warsztaty organizowane od 2016 r.

projekty-miedzynarodowe-34510.jpg

Warsztaty językowe z Amerykanami - dzięki uprzejmości Kościoła Baptystów z Gdańska Wrzeszcza